ศูนย์รวมสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ
LINE ID: oechm
หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสในระดับพื้นฐานและต้องการที่จะพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ก็จะเป็นการนำข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันมาพูดคุยและอภิปรายกันในกลุ่ม มีการจำลองสถานการณ์และเป็นการศึกษาทักษะการออกเสียง การศึกษาความหมายของคำและสำนนวนต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารและสนทนาใมนชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากในตำราเรียนรวมถึงการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ไหนดี โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษราคาถูก สถาบันสอนภาษาอังกฤษ pantip โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี เรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษฟรี สนใจติดต่อโฆษณา Line id: @guruonlineclub